Hvad er MYREVAND™?

MYREVAND™ er “flydende jord”. Det består af ler, der er opslæmmet i vand, også kaldet en kolloid. Ler er meget finkornede jordtyper, dvs. knust og nedbrudt klippe. Kornene er under 0,2 mm og mere end 15% er under 0,002 mm.

Hvordan virker det?
MYREVAND™ har en massefylde, der er næsten en tredjedel tungere end vand. Det danner dermed et højt tryk og kan løbe som en væske langt ned i små gange under fliserne og fylde hulrum op. Det stabiliserer fliser i indkørslen, terrassen og forebygger sætningsskader. Får man kun fyldt en del af boet, vil myrernes aktivitet flytte væk, men får man indkapslet dronningen vil hele boet uddø. Da MYREVAND™ ikke indeholder gift kan det også bruges i køkkenhaven og drivhuset.

Brug: MYREVAND™ bruges til opfyldning af huller skabt af myrer og jordbier, eller huller fra regnorme. Påfyldning er lettest med en 1,0 L flaske. Flasken omrystes kraftigt inden brug. MYREVAND™ hældes direkte i hullet til boet. Lad evt. flasken stå på hovedet i hullet, så løber det selv ud, efterhånden som det fordeler sig i gangene. Overskydende MYREVAND™ vaskes af med vand.


Svært ved at få MYREVAND til at trænge ned i det lille hul mellem fliserne og i myregangene? 

* Fortynd MYREVAND med vand så konsistensen bliver tyndere og dermed bedre kan komme ned i hullet og ud i myregangene. Husk også at ryst flasken godt. 

* Alternativt brug en skruetrækker til at gøre hullet lidt større mellem fliserne så MYREVAND bedre kan komme ned i hullet og trænge ud i myregangene.


Eftervirkning?
Når MYREVAND™ tørrer, vil det svinde, så efter fyldning anbefales. Ler indeholder kalium, magnesium og jern, så MYREVAND™ øger frugtbarheden i sandet jord.

Problem: Myrer og jordbier har forkærlighed for at bygge deres bo under fliser. Gift, specielt fugesand og fiberdug har ikke den store virkning. Når dyrene graver deres gange, slæber de sand op, som man ikke kan få tilbage igen. Hvis skaden ikke udbedres vil fliserne få sætningsskader.

Lugt og evt pletter: Da MYREVAND™ er et naturprodukt, kan det komme til at lugte og danne pletter på flasken, når det har stået noget tid. Det har ingen betydning for anvendelsen.

Myrer: Myrer er det mest succesfulde dyr på jorden, både målt på antal og samlet vægt. Et myrebo er en superorganisme, hvor hver arbejder fungerer som en celle, og hvor en koloni af sorte havemyrer typisk består af 5-10.000 myrer. Dronningen føder alle myrer i boet og kan blive op til 30 år gammel. Efter hendes død kan boet lever videre op til et år. Når et myrebo uddør, vil området blive overtaget af andre myrer eller en ny dronning der kommer flyvende.

Opbevaring: MYREVAND™ opbevares væk fra sollys i en tætsluttende beholder, så det undgår udtørring. Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Afskaffelse: MYREVAND™ må ikke hældes i håndvasken. Hvis blandingen bliver for tyk, kan MYREVAND™ fortyndes med vand. Opstår der klumper, kan man hælde den gennem en finmasket si nogle gange. Hvis MYREVAND™ tørrer helt ind, kan leret fordeles i rosenbedet, haven eller genbruges som juledekoration. Dunke og kapsler er lavet i PE og skal afleveres i den almindelige plastik genbrugsordning.